skip to Main Content
Akcija čišćenja Nekadašnje Kasarne Ahmet Fetahagić

Akcija čišćenja nekadašnje kasarne Ahmet Fetahagić

AKCIJA ČIŠĆENJA NEKADAŠNJE KASARNE AHMET FETAHAGIĆ

Trenutno: naši vrijedni učenici i učenice učestvuju u akciji čišćenja nekadašnje kasarne Ahmet Fetahagić koju je organizirao MIZ Visoko. U pratnji učenika je prof. hafiz Zijad Dervić.

Back To Top
×Close search
Search