skip to Main Content
Dženan Handžić

Dženan Handžić

dzenan

Dženan Handžić rođen je 26.11.1977. godine u Visokom. Osnovnu školu završio u Velikom Čajnu, a nakon toga i Medresu „Osman-ef. Redžović“, kao najuspješniji učenik njene prve generacije maturanata.

Visoku stručnu spremu i zvanje profesora islamskih nauka stekao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Punih dvanaest godina neprekidno je radno angažovan u Medresi “Osman-ef. Redžović”, u procesu neposrednog izvođenja nastave, kao i na rukovodećim funkcijama.  Od školske 2000./2001. godine radio je kao profesor Akaida, Ahlaka i Historije islama, sve do septembra 2007. godine, kada je unaprijeđen i imenovan za pomoćnika direktora za nastavu. I pored obaveza koje je nova funkcija donijela sa sobom, nije se povlačio iz nastave, te i danas predaje nastavni predmet Akaid u starijim razredima Medrese.

Pored angažmana u medresi, 2001. godine, bio je zaposlen kao imam na području džemata Vijesolići i Prhinje, u trajanju od devet mjeseci. Također, vršio je poslove glavnog imama Medžlisa IZ Gračanica k/Visokog, odnosno mijenjao privremeno odsutnog glavnog imama 2003. godine. Iste godine kraći period predavao sam islamsku vjeronauku u Gimnaziji „Visoko“ u Visokom.

Učestvovao je na brojnim seminarima i stručnim usavršavanjima organiziranim za direktore i pomoćnike direktora medresa na području Rijaseta IZ u BiH. Bio je član više Rijasetovih komisija u prinadležnosti Vjersko-prosvjetne službe koje su se na najdirektniji način bavile formalno-pravnim i sadržajnim oblikovanjem i organiziranjem rada medresa.

Uz vršenje dužnosti pomoćnika direktora za nastavu, iskustvo u rukovođenju sticao je i višegodišnjim angažmanom u školskim, upravnim i izvršnim odborima.

Bio je član Školskog odbora Medrese iz reda Nastavničkog vijeća u dva mandata, od 2002. do 2010. godine.

Član je Upravnog odbora Fondacije „Osman-ef. Redžović“ od 2010. god.

Član je Izvršnog odbora Medžlisa IZ Gračanica kod Visokog od 2010. god.

Pored toga, aktivno se bavi i publicističkim radom. Kao autor, prevodilac, urednik, recenzent, redaktor, tehnički urednik ili korektor učestvovao u izdavanju preko četrdeset naslova islamske i pedagoške literature. Posebno vrijedi izdvojiti rad na prijevodu prve „Enciklopedije islama“ na bosanski jezik, kao i prijevode „Tefsira“ Ibn Abbasa, te „Historije islamske umjetnosti i arhitekture“. Autorski rad na temu odnosa islama i ekologije mu je u rukopisu. U periodu 2002-2009 uređivao je i vodio devedeset minutnu emisiju „Glas Medrese“ u programu vjerskog radija „Naba“ iz Visokog.

Aktivno govori engleski i pasivno arapski jezik, te ima izrazito napredne sposobnosti rukovanja računarom.

2009. godine upisao se na postdiplomski studij „Obrazovni menadžment“ na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, koji bi uskoro trebao biti priveden kraju.

Oženjen je i otac troje djece.

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, donesenoj na devetoj redovnoj sjednici održanoj 18. januara 2013. godine imenovan je za direktora Medrese „Osman-ef. Redžović“. Time je, sa nedavno navršenih 35 godina, postao jedan od najmlađih ikada imenovanih vršilaca jedne tako odgovorne dužnosti unutar institucija Islamske zajednice.

Back To Top
×Close search
Search