Search
Close this search box.

Nastavni plan i program medresa prilagođen je potrebama savremenog doba.
Koncipiran je tako da đacima koji završe medresu daje predznanje iz širokog spektra islamskih, društvenih i prirodnih nauka, te omogućava nastavak školovanja na bilo kojem fakultetu u zemlji i inostranstvu.
Islamsko područje obuhvata jednu trećinu (33,33%) od ukupnog broja časova tokom četverogodišnjeg školovanja u Medresi.

U tabeli ispod prikazan je plan predmeta koji se izučavaju u Medresi, kao i njihove zastupljenosti u nastavi.

NASTAVNI PLAN MEDRESA

(KLIKOM NA IME POJEDINAČNIH PREDMETA U TABELI DOBIT ĆETE
DETALJAN NASTAVNI PROGRAM PREDMETA U PDF FORMATU.)

 

R.b. I. Islamsko područje I II III IV Svega: %
1 Kiraet 3 3 2 2 10
2 Akaid 2 2 2 2 8
3 Fikh 2 2 2 2 8
4 Ahlak 2 2 4
5 Tefsir 2 1 3
6 Hadis 2 1 3
7 Povijest islama 2 2 2 6
Ukupno: 11 11 12 8 42 33,33
II. Jezičko područje
8 Bosanski jezik 3 3 3 3 12
9 Arapski jezik 3 3 3 3 12
10 Engleski jezik 2 2 2 2 8
Ukupno: 8 8 8 8 32 25,40
III. Društveno područje
11 Historija 2 2 4
12 Geografija 2 2
13 Filozofija 2 2
14 Logika 1 1
15 Psihologija 1 1
16 Pedagogija sa didaktikom 2 2
17 Sociologija 2 2
Ukupno: 2 2 4 6 14 11,11
IV. Prirodno-matematičko područje
18 Matematika 2 2 4
19 Fizika 2 2 4
20 Hemija 2 2 4
21 Biologija 2 2 4
Ukupno: 6 8 2 0 16 14,29
V. Multidisciplinarno područje
22 Osnovi informatike 2 2
23 Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 8
24 Demokratija i ljudska prava 2 2
Ukupno: 4 2 2 4 12 9,52
Svega: 31 31 28 26 118 93,65
VI. Izborna nastava 4 4 8
a) Islamske nauke (2 + 2)
b) Bosanski i strani jezik (2 + 2)
c) Strani jezici (2 + 2)
d) Društvene nauke (2 + 2)
e) Prirodno-matematičke nauke (2 + 2)
Ukupno: 0 0 4 4 8 6,35
Svega: 31 31 32 30 124 100,00

Prilozi za preuzimanje